Bảng giá - Hệ thống Văn phòng cho thuê SG

Văn phòng cho thuê

Văn phòng cho thuê Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 10

Văn phòng cho thuê Quận Tân Bình, Phú Nhuận, Bình Thạnh

Văn phòng cho thuê khu vực sầm uất, khu ngân hàng

Tòa nhà văn phòng cho thuê các quận trung tâm, làm việc 24/7
Văn phòng cho thuê các quận giá rẻ, phù hợp ngân sách

TÌM KIẾM BẤT ĐỘNG SẢN

STT

Tên tài liệu

Tải tài liệu

1

Office 50m2 Binh Thanh Dist.

2

Office 200-300m2 Dist.1 & 3

3

Office 60m2 Dist.1, 3, Phu Nhuan

4

Office 30m2 Dist.1, 3

5

Office 20-40m2 Dist.1, 3

6

Office 400m2 Dist.1, 3, 4, 11

7

Office 200m2 Dist.1, 3

8

Office 60m2 Dist.1, 3, Phu Nhuan

9

Office 60m2 Phu Nhuan Dist.

10

Office 100m2 type A

11

Văn phòng 60m2 - Quận 1 & 3

12

Văn phòng 100m2 các Quận

13

Văn phòng 200m2 Quận 1

14

Văn phòng 100m2 Phú Nhuận, Tân Bình

15

Office 50m2 Dist.1,3

16

Văn phòng cho thuê 100m2 Quận 1 & 3

17

Văn phòng cho thuê 100m2 Quận 1 & 3

18

Văn phòng cho thuê 500m2 Quận 1 & 3

19

Văn phòng cho thuê 60m2 Quận 1 & 3

20

Văn phòng cho thuê 300m2 Quận 1 & 3

21

Văn phòng cho thuê 100m2 nhiều Quận

22

Văn phòng cho thuê 200-300m2 Quận 1 & 3

23

Office 100m2 Quận 1 & 3

24

Office 50m2 Quận 1 & 3

25

Office 100m2 in District 1, 3

26

Office 50m2 in District 1, 3

27

Office 100m2 in District 1, 3

28

Office 100m2 in District 1, 3

29

Office 100m2 in District 1, 3

30

Office 50m2 in District 1, 3

31

Office 100m2 in District 1, 3

32

Văn phòng Quận 1 & 3

33

Văn phòng Quận 1& Bình Thạnh

34

Office in Dist.1, 3, PN, BTh

35

Office in Dist.1

36

Office in Dist.1, 3, PN

37

Văn phòng Phú Nhuận

Hotline

0903 843 844